Ons milieuengagement.

EOL is zich bewust van de impact van haar activiteiten op het leefmilieu en engageert zich sinds jaren voor een transitie naar duurzame ontwikkeling. Om dit engagement te onderbouwen, hanteert EOL de techniek voor de analyse van de levenscyclus van producten. Met deze methode wordt de milieu-impact van een product gemeten in de loop van zijn bestaan, vanaf het ontwerp tot het beheer aan het einde van de productlevenscyclus.

Geoptimaliseerde productietechnieken

Production optimisée EOL

TOEPASSING VAN HET ONE SIZE FITS ALL PRINCIPE


EOL past het One Size Fits All principe toe voor zijn bureaucollecties, waardoor zo veel mogelijk combinaties mogelijk zijn met zo weinig mogelijk elementen. Dit globale modulariteitsprincipe maakt een aanzienlijke vermindering van de voorraadvolumes mogelijk en levert via een optimalisering van de grondstoffen, de voorraden en de productie een significante energiebesparing op.

Schonere productiemethodes

EOL investeerde in een nieuwe epoxypoederlakinstallatie zonder solventen en VOS. Veilige recuperatie en recyclage van de poeders. Laklagen die beter bestand zijn tegen veroudering en zo het product duurzamer maken.

Peinture sans solvant
Fabrication moins polluante EOL

Stoffen die niet toxisch zijn voor de mens

EUROPESE REACH-VERORDENING

EOL voldoet aan de Europese REACH - verordening (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Deze Europese verordening werd in 2007 uitgevaardigd met de bedoeling de menselijke gezondheid en het leefmilieu beter te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen.

GEEN GEBRUIK VAN KANKERVERWEKKENDE STOFFEN

Om de gezondheid van de medewerkers, maar ook van de gebruikers te beschermen, gebruikt EOL in zijn productievestigingen geen enkele kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stof (CMR). De gebruikte lijmsoorten zijn lijmen op waterbasis zonder toxische bestanddelen en de laksoorten, van het type epoxy, bevatten enkel solventen die nationaal en internationaal toegelaten zijn.

100% VAN DE GRONDSTOFFEN VOOR MELAMINE PANELEN IS AFKOMSTIG UIT DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN MET PEFC-CERTIFICAAT EN VALLEN ONDER KLASSE E1

PEFC is wereldwijd het belangrijkste certificeringssysteem wat bosoppervlakte betreft en de belangrijkste gecertificeerde herkomst van hout ter wereld. Klasse E1 legt for - maldehydewaarden op van ≤ 8 mg per 100 g materiaal en verzekert zo het laagst toegestane gehalte in materialen voor de bouw en de meubelindustrie.

100% VAN ONZE STOELEN ZIJN VERVAARDIGD MET SCHUIM EN TEXTIEL MET OEKO-TEX CERTIFICERING.

Het OEKO-TEX label certificeert dat de gebruikte materialen geen toxische stoffen bevatten voor mens en leefmilieu (onder meer formaldehyde, zware metalen, pesticides, gechloreerde fenolen, ftalaten, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, enz.). De toegestane limietwaarden zijn uiterst streng.

Labels environnementaux EOL

Rationeel energiegebruik

EOL opteerde voor een epoxypoederlakprocedé met een veel kortere droogtijd dan klassieke lakmethodes, waardoor het verbruik van elektriciteit en gas wordt verminderd. -1500 m3 water per jaar dankzij een nieuw bekkensysteem met omgekeerde cascades.

consommation électricité EOL
+13%
Toename door overtolligheid van machines als onderdeel van hun modernisering die tot gevolg zal hebben lager verbruik in 2024, evenals vervanging van gaskarren door elektrische versies.
consommation gaz EOL
-6%
Reductie van ons gasverbruik met 64 Mkw van 2022 naar 2023
consommation eau EOL
-1500
m3 water per jaar dankzij een nieuw bekkensysteem met omgekeerde cascades

Met het gemiddelde debiet van een kraan die 87 dagen lang openstaat : 1 500 000 liter

Materiaaloptimalisatie

Een geavanceerde software en efficiëntere technieken zorgen voor minder hout- en textieluitval. De textieluitval werd met 8% verminderd dankzij de overgang van manuele versnijding naar textielbesparende methodes.

Uitvalpercentage textiel

≤ 13.4%

Chute du tissu EOL

Uitvalpercentage hout

≤ 17.3%

Chute du bois

97% van de materiaalaankopen van EOL zijn Europees,
waarvan 73% in Frankrijk.

EOL streeft naar korte circuits en maakt zoveel mogelijk gebruik van Europese en Franse materialen. Sommige collecties zijn een 100% Frans fabricaat.

Transporten luchtkwaliteit een en dezelfde missie

Réseau logistique de proximité EOL

LOGISTIEK PROXIMITEITSNETWERK

Om de leveringen te optimaliseren met zo kort mogelijke circuits, zijn de distributieplatformen van EOL verspreid over heel Frankrijk en Europa. De goederen worden toegeleverd in lokale platformen van waaruit de leveringen/montages worden gegroepeerd per geografisch gebied.

GEOPTIMALISEERDE VULLINGSGRAAD VAN VRACHTWAGENS

Wij trachten onze productstromen zoveel mogelijk samen te voegen. De bedoeling is daarbij het aantal leeg afgelegde kilometers van onze vrachtwagens die terugkeren van een levering tot een minimum te beperken. Zo drukken we de kosten en verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

OPTIMISATION DU TAUX DE REMPLISSAGE DES CAMIONS
Totale jaarlijkse besparing van 217 vrachtwagens tussen 2022 en 2023
charte objectif CO2 EOL

90% van de door EOL ingezette transporteurs
onderschrijven het charter Objectif CO2

EOL geeft daarmee resoluut voorrang aan korte transportcircuits, waarmee we onze CO2-uitstoot verlagen en onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Reduce, reuse, recycle

BAISSE DES DÉCHETS INDUSTRIELS EOL

-22% INDUSTRIEEL AFVAL

Er wordt constant gestreefd naar een vermindering van industrieel afval en al het afval wordt gesorteerd voor afvoer via de geëigende kanalen.

BOIS RECYCLÉ EOL

75% UIT GERECYCLEERD HOUT

EOL maakt van sorteren en recyclage een absolute prioriteit. EOL produceert voornamelijk met gerecycleerde materialen afkomstig van productie-uitval en afgekeurde producten.

PALETTES RECYCLÉES EOL

MEER DAN 15000 PALLETS PER JAARGERECYCLEERD.

Pallets, witte polystyreen hoekbeschermers en zwarte plastic hoekbeschermers worden gerecupereerd door al onze distributieplatformen en teruggevoerd naar onze fabrieken voor hergebruik in het productiecircuit.

Recyclage des déchets EOL

765 TON MEUBILAIR INGEZAMELD

EOL is partner van het eco-organisme Valvédia dat instaat voor de inzameling, het hergebruik en de recyclage van professioneel meubelafval.

Certificeringen als waarborg voor kwaliteit

ONZE GECERTIFICEERDE FABRIEKEN

Door ons engagement voor rationeel energiegebruik, een vermindering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een beperking van afval in onze productielijnen konden onze fabrieken een ISO 14001-certificatie behalen.

Label iso-14001 EOL

ONZE GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

Sinds een aantal jaar streeft EOL ernaar zijn ecologisch en maatschappelijk engagement te laten erkennen door de certificering van zijn producten. De toonaangevende collecties hebben de labels NF Environnement en NG Office Excellence Certifiée.

Labels produits EOL

ONZE INZET VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Dankzij de PEFC-certificatie verbindt het management van EOL zich ertoe niet alleen aan de eisen van de PEFC Chain of Custody normen te voldoen, maar ook om de aankoop van PEFC-gecertificeerd hout door haar leveranciers te bevorderen

Labels produits EOL
fabricant kantoormeubilair EOL
VOLG ONS
LOCATIE ONS
Showroom PARIS
1 rue des Céréales – Bât 112
93200 SAINT DENIS
FRANCE
Showroom BRUSSEL
81 Chaussée de Nivelles,
1420 Braine-l’Alleud
BELGIE
Showroom NIEUWEGEIN
Symfonielaan 1,
3438 EW Nieuwegein
NEDERLAND
catalogus kantoormeubilair 2023

fabricant français de mobilier de bureau EOL