30 eco-verantwoordelijke
acties.

Actions éco-responsables mobilier de bureau EOL

EOL engageert zich voor duurzame ontwikkeling

Vandaag lopen al 30 initiatieven om daartoe bij te dragen. Het gaat om acties van velerlei aard, gaande van productieprocessen die minder energie en grondstoffen verbruiken, het verbannen van chroom in onze productieprocessen, onze aankopen die zich voor 97% situeren in Europa, een beleid gericht op non-discriminatie en man-vrouwgelijkheid, certificeringen en conformiteit met de strengste ergonomische en ecologische normen… en dat zijn slechts enkele voorbeelden van de meer dan veertig acties. Wij weten dat het werk niet voltooid is en er wachten ons dan ook nog talrijke werven om de eco-verantwoordelijkheid van ons ontwikkelingsmodel te versterken.

30 eco-verantwoordelijke
acties.

EOL wil een voortrekkersrol spelen in duurzame ontwikkeling. We zijn ons terdege bewust van de uitdagingen die louter economische belangen overstijgen en vandaar dat in al onze projecten en initiatieven rekening gehouden wordt met de ecologische en sociale dimensie. Wij geloven in de innoverende kracht van mensen en in de doelgerichtheid van onze acties. Wij hebben de ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend fabrikant van kantoormeubilair, die zich inzet in een gezonde leefomgeving en de mens centraal plaats in al zijn initiatieven. Die ambitie is een dagelijkse opdracht waarbij elke medewerker rechtstreeks betrokken is.

10 Certificaties, labels & normen

certifications EOL
certifications EOL
certifications EOL
certifications EOL
certifications EOL
certifications EOL
certifications EOL
certifications EOL
certifications EOL
certifications EOL

Wat is duurzame ontwikkeling ?

Développement durable EOL

Sinds de industriële revolutie ontwikkelde onze samenleving zich razendsnel. Onze levensstijl veranderd, de mondialisering nam een hoge vlucht. Helaas nam ook de ongelijkheid tussen arme en rijke landen toe en nam de impact van de menselijke activiteit op het leefmilieu zodanige proporties aan dat de toekomst van onze planeet op het spel staat.

Hoe kunnen we voldoen aan onze behoeften van heden zonder het vermogen van de volgende generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen?

Duurzame ontwikkeling staat voor een nieuw model waarin een globale visie op de planeet en de evolutie ervan geïntegreerd is door de economie te benaderen als een begrip waarin ecologische en maatschappelijke aspecten verweven zijn.

De 3 pijlers van duurzame ontwikkeling

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE EOL

DE ECONOMISCHE
EFFICIËNTIE

Door economische groei te bewerkstellingen via duurzame productie- en consumptiewijzen.

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE EOL

DE ECOLOGISCHE
KWALITEIT

Door natuurlijke hulpbronnen op lange termijn te beschermen, door de grote ecologische evenwichten in stand te houden en door de impact op het leefmilieu te beperken.

ÉQUITÉ SOCIALE EOL

SOCIALE
GELIJKHEID

Door te voldoen aan de essentiële behoeften van de mens (huisvesting, voeding, gezondheid en onderwijs) en tegelijk de ongelijkheden tussen individuen weg te werken met respect voor hun culturen.

fabricant kantoormeubilair EOL
VOLG ONS
LOCATIE ONS
Showroom PARIS
1 rue des Céréales – Bât 112
93200 SAINT DENIS
FRANCE
Showroom BRUSSEL
81 Chaussée de Nivelles,
1420 Braine-l’Alleud
BELGIE
Showroom NIEUWEGEIN
Symfonielaan 1,
3438 EW Nieuwegein
NEDERLAND
catalogus kantoormeubilair 2023

fabricant français de mobilier de bureau EOL